Okategoriserade

(EN) New research institute for brain health is established in Sweden

Alzheimer´s is still an incurable disease and all efforts to develop effective pharmaceuticals have so far failed, implying that novel approaches are needed. The new research institute, Fingers Brain Health Institute, will perform clinical research and develop methods to prevent or delay various forms of dementia. The institute, which is based in Stockholm, will collaborate …

(EN) New research institute for brain health is established in Sweden Läs mer »

(SV) Nytt forskningsinstitut för hjärnhälsa etableras i Sverige

Alzheimers sjukdom är fortfarande obotlig och försök att få fram effektiva läkemedel har hittills misslyckats, varför det behövs nya angreppssätt. Det nya forskningsinstitutet för hjärnhälsa, Fingers Brain Health Institute, ska bedriva egen klinisk forskning och utveckla metoder för att förhindra eller fördröja demenssjukdomar. Institutet med placering i Stockholm kommer att samarbeta med ledande forskningsinstitutioner i …

(SV) Nytt forskningsinstitut för hjärnhälsa etableras i Sverige Läs mer »