Finansiering

Kostnaden för vården av demenssjuka överstiger den sammanlagda vårdkostnaden för cancer-, hjärta- och kärl- och strokepatienter. I Sverige kostar demenssjukdomarna samhället 63 miljarder kronor per år, mer än hela svenska försvaret. Om inget radikalt görs, riskerar detta belopp att fördubblas inom en 10-årsperiod. Alzheimers sjukdom är idag den enda helt obotliga sjukdomen på den globala topp 10-listan över dödsorsaker. Trots detta erhåller demensforskningen i Sverige årligen endast cirka fem procent av det belopp som går till cancerforskningen. Fler än 200 misslyckade globala kliniska läkemedelsprövningar för Alzheimer ger inget kortsiktigt hopp att finna ett effektivt läkemedel och därför behövs nya angreppssätt för att bibehålla hjärnhälsan, såsom olika preventiva åtgärder.

Stiftelsen Fingers Brain Health Institute är en ideell och icke vinstdrivande organisation utan några kommersiella intäkter. Finansieringen av institutets forskningsverksamhet är därför helt beroende av externa donationer. Vi räknar med att verksamheten kommer att kunna säkras genom donationer från privatpersoner, andra stiftelser och företag i nära samarbete med Vator Securities i Stockholm (www.vatorsecurities.se), som är stiftelsens strategiska rådgivare i berörda frågor. Vator Securities samarbetar med institutet på pro bono-basis.

För kontakt med Vator Securities angående donationer, kontakta:
Homan Panahi, grundare och VD, +46-76-398 96 66.

För ytterligare information om möjligheterna att stödja institutets verksamhet, kontakta:
Miia Kivipelto: +46-8-122 899 00 eller Maris Hartmanis: +46-8-122 899 00

Mer om finansiering
FINGERS Brain Health Institute strävar efter att under 2019 resa tillräckligt med medel för att både initiera och säkra institutets långsiktiga kliniska forskningsverksamhet. Vi räknar med att majoriteten av kapitalet kommer att erhållas genom donationer från privatpersoner, stiftelser och företag, främst i Sverige och de nordiska länderna.

Initialt behövs kapital bl.a. för att täcka kostnaderna för att etablera institutet och dess infrastruktur, rekrytera rätt nyckelkompetenser, utveckla och sätta upp den webbaserade forskningsplattformen för hjärnhälsa för att påbörja patientrekryteringen till kliniska prövningar, genomföra en detaljerad karakterisering av de blivande försökspersonerna, såsom geno- och fenotypning, ta fram nya modeller för snabba kognitiva utredningar, initiera de första multimodala kliniska interventionsförsöken samt påbörja de första samarbetena rörande biomarkörer och olika teknologier.

Det långsiktiga målet är att kapitalmässigt säkra en mångårig klinisk forskningsverksamhet inom institutet. Uppnår vi detta donationsmål möjliggör det:

  • Inköp av avancerad vetenskaplig utrustning, såsom en 3 Tesla MRI- (magnetresonans imaging) utrustning, ett nödvändigt instrument för högupplösande hjärnscanning av försökspersoner som kostar ca: 30 miljoner kronor. Institutet behöver också automatiserad analysutrustning för biomarkörsforskning och profilering av försökspersoner.
  • Att ha inkluderat upp till 350 försökspersoner i kliniska prövningar inom de närmaste åren.
  • Att bedriva innovativa lokala och internationella samarbetsprojekt som använder sig av ”Big Data”, nya spetsteknologier och artificiell intelligens (AI), vilket är avgörande för vidare snabb utveckling av det aktuella forskningsområdet.

Fingers Brain Health Institute
c/o Stockholms Sjukhem
Box 12230
102 26 Stockholm

Besöksadress: Mariebergsgatan 22
Telefon: +46-8-122 899 00 | info@fbhi.se