FINGERS Brain Health Institute (Sv)

“Vi kan förebygga demens. Jag tror att mer än 30 % av samtliga fall av Alzheimers sjukdom är relaterade till faktorer som kan påverkas, såsom blodtryck, depression, diabetes och fysisk aktivitet. Detta är ett konservativt antagande.”

Miia Kivipelto, professor i klinisk geriatrik vid Karolinska Institutet

FINGERS Brain Health Institute är inriktat på att främja ett hälsosamt åldrande av hjärnan samt att förebygga kognitiv försämring och demens genom innovativ multimodal klinisk forskning och snabb översättning av resultat till individanpassade behandlingar och klinisk praxis.

Institutets verksamhet kommer att baseras på professor Miia Kivipeltos banbrytande vetenskapliga resultat från den så kallade FINGER-studien (Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability). Studien visar tydligt att förändringar av olika livsstilsfaktorer kan förhindra kognitiv svikt och utvecklandet av demenssjukdomar hos ett antal riskgrupper.

Institutet bildades i februari 2019 med finansiellt stöd av Alzheimerfonden, Jonas och Robert af Jochnick samt Leif Lundblad.

Initiativtagare till det nya institutet är professor Miia Kivipelto, Karolinska Institutet och docent Maris Hartmanis, tidigare vd för Medivir AB.

Vidare finansiering av institutets forskningsverksamhet kommer att säkras genom donationer från privatpersoner, stiftelser och företag i nära samarbete med Vator Securities som är stiftelsens strategiska rådgivare i berörda frågor. Vator Securities samarbetar med stiftelsen på pro bono-basis.

För ytterligare information kontakta: Miia Kivipelto, 073-994 09 22, eller Maris Hartmanis, 070-562 86 17.