Samarbeten

FINGERS Brain Health Institute ser nära samverkan med ledande forskargrupper, institutioner och företag som en förutsättning för verksamheten att främja hjärnhälsa.

Institutet planerar att samarbeta både lokalt och internationellt med institutioner såsom Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, KTH, Stockholms Sjukhem, THL (Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors), University of Eastern Finland, Imperial College (London), andra ledande institut inom EU, såsom the Alzheimer Centre i Amsterdam och the Barcelona Brain Research Center samt även WW-FINGERS, WHO och flera andra viktiga aktörer inom demensområdet.

Institutet planerar även för teknologisamarbeten med ledande företag inom bl.a. ”Big Data” och mjukvara, Artificiell Intelligens (AI) för forskning och beslutsstöd, nya teknologier som kan tillämpas vid kognitiva utredningar samt tillverkare av 3 Tesla MRI-system för hjärnskanning. Ny teknologi kommer att möjliggöra implementeringen av effektiva, individanpassade och riskbaserade interventioner.

FINGERS Brain Health Institute samarbetar gärna med både akademiska och icke vinstdrivande stiftelser och kommersiella samarbetspartners.

För ytterligare information rörande samarbeten, vänligen kontakta:
Miia Kivipelto, +46-8-122 899 00 eller Maris Hartmanis, +46-8-122 899 00

Fingers Brain Health Institute
c/o Stockholms Sjukhem
Box 12230
102 26 Stockholm

Besöksadress: Mariebergsgatan 22
Telefon: +46-8-122 899 00 | info@fbhi.se