Skip to main content

Administrativt ansvarig

Är du en duktig administratör som söker nya utmaningar? Vill du arbeta i en organisation som arbetar för att förhindra eller bromsa Alzheimers sjukdom och kognitiv svikt?

Nu söker vi en administrativt ansvarig.

I rollen ingår följande huvudsakliga ansvarsområden och arbetsuppgifter:
 • Övergripande ansvar för stiftelsens administrativa verksamhet genom att säkerställa och hantera de administrativa processerna inom bl. a. ekonomi, HR, IT, infrastruktur och forskning, så att stiftelsen uppfyller samtliga juridiska skyldigheter
 • Firmatecknare för stiftelsen
 • Primär kontakt med stiftelsens outsourcingpartner för fakturahantering, bokföring och lönehantering samt även med banker, försäkringsbolag, myndigheter, revisor, m.fl.
 • Interaktioner med och projektrapportering till stiftelsens styrelse samt internationella anslagsgivare, ofta inom snäva tidsramar
 • Finansiell planering och budgetering vid FBHI:s anslagsansökningar
 • Månatlig uppföljning av stiftelsens resultat på projektnivå mot erhållna anslag
 • Framtagande av statistikuppgifter för internt och externt bruk
 • Administrativt stöd vid interna möten och behjälplig vid större möten och konferenser
 • Bistå organisationen vid rekrytering. Detta innebär bl.a. utarbetande och hantering av befattningsbeskrivningar, anställningsavtal, tjänstepensions- och försäkringsavtal, hjälp vid anställningsintervjuer, lönesättning samt ”onboarding” av nyanställda
 • Löpande support av anställda med HR- och ekonomiinformation, dvs att verka som en “helpdesk” inom dessa områden
 • Ansvarig för FBHI:s dokumenthanteringssystem samt hantering och uppdatering av avtal och dokument
 • Ansvarig för stiftelsens interna och externa IT-system
 • Personalansvar för en projektadministratör. Ytterligare medarbetare kan tillkomma över tid.
Bakgrund och personliga egenskaper
 • Utbildning på högskolenivå, exempelvis inom företagsekonomi, HR eller liknande
 • Mångårig erfarenhet av kvalificerat administrativt och stödjande arbete inom ekonomi, HR och IT, gärna från områden såsom Life Science eller vård och omsorg
 • Erfarenhet av att verka i och utveckla administrationen i en framgångsrik, internationell och mångkulturell forskningsmiljö
 • Kunskap om legala och skatterelaterade frågor för svenska stiftelser
 • Goda HR-kunskaper och god insikt i arbetsrättsliga frågor
Intresserad?

I denna rekrytering samarbetar vi med Bondi. Är du rätt person för tjänsten, eller har tips om en lämplig person, kontakta Jan Friberg på Bondi, jfr@bondi.se, 070-687 12 28.
Läs mer på Bondis webbplats

FINGERS Brain Health Institute

FINGERS Brain Health Institute (FBHI) är en icke vinstdrivande organisation som grundades 2019. Institutet stödjer, driver och samordnar forskning som bygger på FINGER-studien (Ngandu, Kivipelto, et al., Lancet 2015), vilken visade att multimodala livsstilsfaktorer har markant betydelse för att förebygga kognitiv svikt och demens.

FBHI fungerar som ett vetenskapligt samordningscenter för nätverket World-Wide FINGERS. Det innebär att vi stödjer och knyter samman forskargrupper som bedriver FINGER-baserade studier runt om i världen. Nätverket har vuxit stadigt sedan det etablerades av professor Miia Kivipelto år 2017, och omfattar nu forskargrupper i över 60 länder.

FBHI utvecklar och driver också aktiviteter som stödjer kunskapsspridning och implementering. Vi vill att forskningsresultat snabbt ska komma till nytta för enskilda individer och för samhällen.

Vi är en liten grupp experter och specialister inom olika områden och har ett nära samarbete med forskare från ett antal europeiska institut. Operativt och geografiskt är vi särskilt nära Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Följ oss på LinkedIn