Vår organisation

FINGERS Brain Health Institute bildades i Stockholm 2019 och drivs som en ideell stiftelse med egen avancerad klinisk forskningsverksamhet inom hjärnhälsoområdet, den första i sitt slag i Sverige. Vi ser aktiva forskningssamarbeten inom olika områden och med olika partners som en förutsättning för att kunna bedriva verksamheten i syfte att främja hjärnhälsa. Institutet kommer därför verka över olika sektorer och samarbeta med ledande forskningsorganisationer och företag såväl i Sverige som internationellt. Då stiftelsen är icke-vinstdrivande är den helt beroende av donationer och anslag från privatpersoner, stiftelser och företag för att bygga upp och driva sin verksamhet.

Institutet är lokaliserat till och kommer även att samarbeta med Stockholms Sjukhem, beläget på Kungsholmen i Stockholm. Stockholms Sjukhems holistiska värdegrund och pågående verksamhet innebär en möjlighet till synergier och gemensamma forskningsprojekt.

FINGERS Brain Health Institutes ledning utgörs av de två initiativtagarna, professor Miia Kivipelto från Karolinska institutet och Karolinska Universitetssjukhuset och docent Maris Hartmanis, tidigare bl.a. VD för Medivir AB. Institutets verksamhet har sin grund i Miia Kivipeltos internationellt erkända FINGER-studie som har visat att det i olika riskgrupper går att förebyggande kognitiv svikt och demens genom förändringar av livsstilsfaktorer. Miia är övergripande vetenskapligt och kliniskt ansvarig för institutets verksamhet. Maris har över 30 års erfarenhet från VD- och forskningsledningsroller i stora såväl som små bolag inom Life science-området och är idag institutets verkställande direktör.

Förutsatt att kapital för den långsiktiga forskningsverksamheten kan säkras genom donationer från privatpersoner, andra stiftelser och företag under 2019, räknar vi med att det ska finnas ett 20-tal nyckelpersoner anställda och affilierade vid institutet i slutet av 2020. I detta inkluderas expertis inom områden såsom planering, koordination och genomförande av klinisk försöksverksamhet, bioinformatik, databaser, neuropsykologi, geriatrik och neurologi, kognitiva utredningar, biomarkörer och kommunikation.

Styrelsen för institutet utgörs av Miia Kivipelto, Maris Hartmanis och Liselotte Jansson, generalsekreterare för Alzheimerfonden.

Stiftarna av FINGERS Brain Health Institute är Alzheimerfonden, Jonas och Robert af Jochnick, grundare av Oriflame samt Leif Lundblad, entreprenör och uppfinnare av bankomaten. De donerade i februari 2019 medel för att bilda institutet som en ideell stiftelse

Fingers Brain Health Institute
c/o Stockholms Sjukhem
Box 12230
102 26 Stockholm

Besöksadress: Mariebergsgatan 22
Telefon: +46-8-122 899 00 | info@fbhi.se