World Wide FINGERS

FINGER-studien har oväntat snabbt fått ett stort internationellt erkännande och spridning. Idag, endast fyra år efter publiceringen av den ursprungliga FINGER-studien har över 15 olika länder globalt påbörjat eller planerar att påbörja kliniska FINGER-studier, däribland Singapore, USA, Kina, England, Kanada, Australien, Japan och Indien.

Professor Miia Kivipelto, som har ett nära samarbete med ledande forskargrupper över hela världen, har själv skapat och leder den stora globala kliniska preventionssatsningen med namnet World Wide Fingers (http://alz.org/wwfingers/). Den utgör ett unikt tvärvetenskapligt nätverk som bygger på Miia Kivipeltos ursprungliga och internationellt erkända FINGER-studie. Nätverket hon har skapat syftar till att dela erfarenheter, harmonisera data från de olika FINGER-studierna samt till att planera och stärka gemensamma internationella initiativ för att förebygga kognitiv svikt och demens.

World Wide Fingers främsta mål är att skapa kliniska resultat för att kunna definiera effektiva förebyggande metoder för olika riskgrupper. World Wide Fingers kommer att underlätta synergistisk användning av data från flera länder, vilket skapar en unik möjlighet för snabb kunskapsspridning och genomförande.

Fingers Brain Health Institute
c/o Stockholms Sjukhem
Box 12230
102 26 Stockholm

Besöksadress: Mariebergsgatan 22
Telefon: +46-8-122 899 00 | info@fbhi.se