Nyheter

Pressmeddelanden

Professor Miia Kivipelto får 2020 års Ryman Prize av Nya Zeelands premiärminister 2020-12-04

Ett forskarteam under ledning av bl.a. professor Miia Kivipelto visar på långvariga och breda positiva effekter av behandling med en medicinsk näringsdryck i ett tidigt skede av Alzheimers sjukdom 2020-11-06

World-Wide FINGERS: Professor Miia Kivipelto leder det första globala initiativet för att förebygga demens och Alzheimers sjukdom 2020-07-06

JULEN, en ingång för bättre hjärnhälsa enligt FINGER modellen 2019-12-23

WHO ger för första gången ut riktlinjer för att minska risken för kognitiv svikt och demens  2019-05-15

Pressmeddelande: Nytt forskningsinstitut för hjärnhälsa etableras i Sverige  2019-02-18

Media

Specialdryck kan bromsa tidig Alzheimer 2020-11-07

Intervju med Miia Kivipelto 2019-09-21

Tupplurar kan vara tecken på Alzheimers: Dålig sömn kan öka risken  2019-08-14

Demenspodden, om risk- och 

friskfaktorer  2019-07-31

Läkartidningen: Ett finger med i spelet för att förebygga demenssjukdom 2019-04-15

Andra nyheter 

Professor Miia Kivipelto fick ta emot  Arthur C. Cherkins pris den 14 september i Los Angeles, USA, i samband med UCLA:s Intensive Course in Geriatric Medicine. Priset gavs till hennes och hennes forskargrupps internationellt banbrytande forskning om risk och skyddande faktorer, nya förklaringsmodeller och förebyggande åtgärder för kognitiv svikt och demens. Här lyftes FINGER-interventionsstudien och initierandet av World Wide FINGERS nätverk fram. Under samma resa föreläste hon även på Förenade Nationernas (FN:s) huvudkontor i New York om WW-FINGERS. Fler än 25 länder runt om i världen är redan med i detta viktiga initiativ.  

Fingers Brain Health Institute
c/o Stockholms Sjukhem
Box 12230
102 26 Stockholm

Besöksadress: Mariebergsgatan 22
Telefon: +46-8-122 899 00 | info@fbhi.se