FINGERS Brain Health Institute är ett oberoende internationellt forskningsinstitut för hjärnhälsa som etablerades i Stockholm i februari 2019. Institutet ska bedriva klinisk forskning för att främja hjärnhälsa och förebygga kognitiv svikt och demens. 

Institutet kommer att verka för att överbrygga klyftan mellan innovativ klinisk forskning om hjärnhälsa och översättningen av resultaten till en bred patientnytta med fokus på en individanpassad behandling. Verksamheten baseras på professor Miia Kivipeltos banbrytande vetenskapliga resultat från den kliniska FINGER-studien. FINGER (Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability) är den första publicerade studien som har visat att förändringar av olika livsstilsfaktorer kan förhindra kognitiv svikt och utvecklingen av demenssjukdomar hos ett antal riskgrupper.

Institutet kommer att fokusera på bibehållandet av hjärnhälsa genom prevention samt tidig detektion och intervention för olika former av kognitiv svikt och demens.

Över 200 misslyckade globala kliniska läkemedelsprövningar för Alzheimer ger inte något kortsiktigt hopp att finna ett läkemedel som botar sjukdomen. Därför behövs nya holistiska och multidisciplinära angreppssätt för att bibehålla en god hjärnhälsa. Det är denna insikt som har lett fram till stiftandet av FINGERS Brain Health Institute.

”Som ett resultat av institutets kommande kliniska forskning baserad på FINGER-studien räknar vi med att kunna förebygga minst 30 procent av fallen av Alzheimers sjukdom genom förändringar av olika livsstilsfaktorer. På sikt har arbetet potential att bromsa utvecklingen av insjuknandet och ge förutsättningar för ytterligare goda år utan demenssjukdom”, säger professor Miia Kivipelto, initiativtagare till FINGERS Brain Health Institute och ansvarig för FINGER-studien och det globala World Wide Fingers-nätverket”.

Miia Kivipelto
Professor, Karolinska Institutet

Fingers Brain Health Institute
c/o Stockholms Sjukhem
Box 12230
102 26 Stockholm

Besöksadress: Mariebergsgatan 22
Telefon: +46-8-122 899 00 | info@fbhi.se


Linkedin


Twitter