Skip to main content

Administrativt ansvarig

Är du en duktig administratör som söker nya utmaningar? Vill du arbeta i en organisation som arbetar för att förhindra eller bromsa Alzheimers sjukdom och kognitiv svikt? 

Nu söker vi en administrativt ansvarig.

I rollen ingår följande huvudsakliga ansvarsområden och arbetsuppgifter:
 • Övergripande ansvar för stiftelsens administrativa verksamhet genom att säkerställa och hantera de administrativa processerna inom bl. a. ekonomi, HR, IT, infrastruktur och forskning, så att stiftelsen uppfyller samtliga juridiska skyldigheter
 • Firmatecknare för stiftelsen
 • Primär kontakt med stiftelsens outsourcingpartner för fakturahantering, bokföring och lönehantering samt även med banker, försäkringsbolag, myndigheter, revisor, m.fl.
 • Interaktioner med och projektrapportering till stiftelsens styrelse samt internationella anslagsgivare, ofta inom snäva tidsramar
 • Finansiell planering och budgetering vid FBHI:s anslagsansökningar
 • Månatlig uppföljning av stiftelsens resultat på projektnivå mot erhållna anslag
 • Framtagande av statistikuppgifter för internt och externt bruk
 • Administrativt stöd vid interna möten och behjälplig vid större möten och konferenser
 • Bistå organisationen vid rekrytering. Detta innebär bl.a. utarbetande och hantering av befattningsbeskrivningar, anställningsavtal, tjänstepensions- och försäkringsavtal, hjälp vid anställningsintervjuer, lönesättning samt ”onboarding” av nyanställda
 • Löpande support av anställda med HR- och ekonomiinformation, dvs att verka som en “helpdesk” inom dessa områden
 • Ansvarig för FBHI:s dokumenthanteringssystem samt hantering och uppdatering av avtal och dokument
 • Ansvarig för stiftelsens interna och externa IT-system
 • Personalansvar för en projektadministratör. Ytterligare medarbetare kan tillkomma över tid.
Bakgrund och personliga egenskaper
 • Utbildning på högskolenivå, exempelvis inom företagsekonomi, HR eller liknande
 • Mångårig erfarenhet av kvalificerat administrativt och stödjande arbete inom ekonomi, HR och IT, gärna från områden såsom Life Science eller vård och omsorg
 • Erfarenhet av att verka i och utveckla administrationen i en framgångsrik, internationell och mångkulturell forskningsmiljö
 • Kunskap om legala och skatterelaterade frågor för svenska stiftelser
 • Goda HR-kunskaper och god insikt i arbetsrättsliga frågor

I denna rekrytering samarbetar vi med Bondi. Är du rätt person för tjänsten, eller har tips om en lämplig person, kontakta Jan Friberg på Bondi, jfr@bondi.se, 070-687 12 28.
Läs mer på Bondis webbplats 

FINGERS Brain Health Institute

The FINGERS Brain Health Institute (FBHI) is a non-profit organization founded in 2019. It supports, drives, and coordinates the continued clinical research that builds on the original FINGER study (Ngandu, Kivipelto, et al., Lancet 2015), which showed that multidomain lifestyle factors have significant relevance in the prevention of cognitive decline and dementia.

As a scientific coordinating center for the World-Wide FINGERS network, FBHI supports and connects research teams conducting FINGER-based trials around the world. Since it was established by Professor Miia Kivipelto in 2017, the network has grown to include teams from over 60 countries.

FBHI also develops and manages dissemination and implementation activities, to help ensure that scientific findings rapidly come into use in real-world settings, for the benefit of individuals and societies at large.

The FBHI team includes a core team of multidisciplinary experts and specialists, as well as associated researchers from several European institutes. Operationally and geographically, FBHI is particularly close to Karolinska Institutet and the Karolinska University Hospital in Solna, Sweden.

Follow us on LinkedIn