Skip to main content

Titta på

våra seminarier

Tack till dig som deltagit i våra online-seminarier!
Och välkommen hit, du som vill se seminarierna i efterhand!

Seminarie-serien är en aktivitet inom FINGER-nätverket, som vi på FBHI etablerat tillsammans med Karolinska Institutet, Svenskt Demenscentrum och Lidingö stad.

Se seminarier i efterhand

Här kan du se inspelningar av seminarierna. För åtkomst krävs lösenord. Lösenorden har sänts via mejl till alla som var inbjudna och/eller anmälda till seminarierna. Om du saknar ett eller båda lösenorden går det fint att kontakta oss på info@fbhi.se

Seminarium nr 1:
Preventiva insatser för att förebygga demens och kognitiv svikt,
26 september 2023

Program
FINGER-studien och FINGER-modellen, Miia Kivipelto, Karolinska Institutet
Kost och fysisk aktivitet, Mai-Lis Hellénius, Karolinska Institutet
Från forskning till samhälle och medborgare, Charlotta Thunborg, Karolinska Institutet
Lidingö stads livsstilsprogram Träna hjärna, Katarina Ruben Ahlén och Linda Löfkvist, Lidingö stad; Charlotta Thunborg, Karolinska Institutet
Svensk Demenscentrum och FINGER ABC, Wilhelmina Hoffman, Svenskt Demenscentrum
Ett svenskt FINGER-nätverk, Annika Norell Benson, FBHI
Frågestund

Lösenord mejlades från “Info at FBHI” den 4 oktober 2023.

Se seminarium nr 1

Seminarium nr 2:
FINGER – Prevention av demens och kognitiv svikt,
28 november 2023

Program
FINGER-modellen – en översikt, Miia Kivipelto, Karolinska Institutet
Kognitiv träning och Sociala aktiviteter, Helena Hallinder, Karolinska Institutet
Fysisk aktivitet i praktiken, Ottilia Elebring, Karolinska Universitetssjukhuset
Lidingö stads livsstilsprogram Träna hjärna – Fler perspektiv
Katarina Ruben Ahlén och Linda Löfquist, Lidingö stad
     En deltagares perspektiv
     Asta Bergström, f d deltagare, nu inspiratör
     Primärvårdens roll i Träna hjärna
     Linda Olsson, Torsviks vårdcentral
Frågestund

Lösenord mejlades från “Info at FBHI” den 6 december 2023.

Se seminarium nr 2

Seminarium nr 3 är planerat till 6 februari 2023 kl 13-15
Inbjudan sänds ut till alla medlemmar i nätverket och till samtliga som tidigare fått inbjudan och/eller deltagit i tidigare seminarier.
Spara gärna datumet i din kalender!

Ett nytt svenskt FINGER-nätverket

Alla som bjuds in till seminarierna är varmt välkomna att gå med i FINGER-nätverket, där vi kommer att ordna seminarier några gånger per år, samt erbjuda andra aktiviteter, samarbetsmöjligheter och tillfällen att dela kunskaper och erfarenheter.

Representanter för alla Sveriges kommuner och vårdgivare inom äldrevård och kognitiv hälsa är varmt välkomna i nätverket, liksom beslutsfattare på regional och central nivå. Du förbinder dig inte till någonting genom att bli medlem. Ditt engagemang styrs helt av dina egna förutsättningar och möjligheter. Allt deltagande är kostnadsfritt.

Bli medlem

Frågor och svar

På sidan Frågor och svar finns svar på frågor som vi inte hann besvara under seminarierna.

Frågor och svar

Material

Vi utvecklar just nu en svensk beställningsportal, som kommer att lanseras inom kort. För närvarande kan du se våra material på den här sidan: Materials