Skip to main content

Ett svenskt nätverk för

kommuner och vårdgivare

Vi vill att så många som möjligt får lära sig mer om FINGER-modellen. Vi önskar att fler får nytta av den, både på individ- och samhällsnivå.

Om FINGER-nätverket

Hösten 2023 tog vi initiativet till ett svenskt FINGER-nätverk tillsammans med några samarbetspartners. Till nätverket välkomnar vi representanter från Sveriges alla  kommuner och vårdgivare inom äldrevård och kognitiv hälsa, liksom beslutsfattare på regional och central nivå.

Vi ordnar online-seminarier och erbjuder andra aktiviteter, samarbetsmöjligheter och tillfällen för medlemmar att dela kunskaper och erfarenheter.

Som medlem bestämmer du själv hur aktivt du vill och kan engagera dig. Det styrs helt av dina egna förutsättningar och möjligheter, och du förbinder dig inte till någonting. Allt deltagande är kostnadsfritt.

Våra samarbetspartners

Vi driver nätverket tillsammans med Karolinska Institutet, Svenskt Demenscentrum och Lidingö stad.

Bli medlem

Delta i seminarier och se dem i efterhand

Inbjudan sänds ut till alla medlemmar i nätverket och till samtliga som fått inbjudan till och/eller deltagit i tidigare seminarier. Nästa seminarium är planerat till 30 maj 2024 kl 10-12.

Nästa seminarium

Seminarium 30 maj 2024 kl 10-12
Global forskning och lokala aktiviteter

Program
World-Wide FINGERS och aktuell forskning, Miia Kivipelto, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, FINGERS Brain Health Institute
Att mäta framgång vid implementering, Charlotta Thunborg, Karolinska Institutet
FINGER-inspirerade aktiviteter i Lund, Lunds kommun
Nytt från Träna hjärna-programmet i Lidingö stad,  Lidingö stad
Goda råd vid ofrivillig viktminskning, Nicholas Levak, Karolinska Institutet

Läs mer och anmäl dig här
Inspelade seminarier

Nedan finner du inspelningar av tidigare seminarier. För åtkomst krävs lösenord. Lösenorden har sänts via mejl till alla som var inbjudna och/eller anmälda till seminarierna. Om du saknar ett eller båda lösenorden går det fint att kontakta oss på info@fbhi.se

Seminarium 6 februari 2024
Mer om FINGER-modellen

Program
Kognitiv sjukdom mitt i livet, Malin Aspö, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset
Hjärt- och kärlfaktorer för demensprevention, Carolina Meius, Karolinska Universitetssjukhuset
FINGER inom primärvården, STRONGER 60+, Charlotta Thunborg, Karolinska Institutet
Fysisk aktivitet inom Träna hjärna-programmet, Elin Larsson, Caroline Wängberg och Sofie Silfverswärd, Lidingö stad

Lösenord mejlades från ”Info at FBHI” den 13 februari 2024.

Se seminarium nr 3

Seminarium 28 november 2023
FINGER – Prevention av demens och kognitiv svikt
Program
FINGER-modellen – en översikt, Miia Kivipelto, Karolinska Institutet
Kognitiv träning och Sociala aktiviteter, Helena Hallinder, Karolinska Institutet
Fysisk aktivitet i praktiken, Ottilia Elebring, Karolinska Universitetssjukhuset
Lidingö stads livsstilsprogram Träna hjärna – Fler perspektiv
Katarina Ruben Ahlén och Linda Löfquist, Lidingö stad
En deltagares perspektiv
Asta Bergström, f d deltagare, nu inspiratör
Primärvårdens roll i Träna hjärna
Linda Olsson, Torsviks vårdcentral
Frågestund

Lösenord mejlades från ”Info at FBHI” den 6 december 2023.

Se seminarium nr 2

Seminarium 26 september 2023
Preventiva insatser för att förebygga demens och kognitiv svikt
Program
FINGER-studien och FINGER-modellen, Miia Kivipelto, Karolinska Institutet
Kost och fysisk aktivitet, Mai-Lis Hellénius, Karolinska Institutet
Från forskning till samhälle och medborgare, Charlotta Thunborg, Karolinska Institutet
Lidingö stads livsstilsprogram Träna hjärna, Katarina Ruben Ahlén och Linda Löfkvist, Lidingö stad; Charlotta Thunborg, Karolinska Institutet
Svensk Demenscentrum och FINGER ABC, Wilhelmina Hoffman, Svenskt Demenscentrum
Ett svenskt FINGER-nätverk, Annika Norell Benson, FBHI
Frågestund

Lösenord mejlades från ”Info at FBHI” den 4 oktober 2023.

Se seminarium nr 1