Skip to main content

Program

och anmälan

FINGER –
Att förebygga demens och kognitiv svikt

Online-seminarium för inbjudna kommuner, vårdgivare och beslutsfattare
28 november 2023 kl 14-16

Program

 • Introduktion
  Annika Norell Benson, FINGERS Brain Health Institute
 • FINGER-modellen – en översikt
  Miia Kivipelto, Karolinska Institutet
 • “Fingrarna” Kognitiv träning och Sociala aktiviteter
  Helena Hallinder, Karolinska Institutet
 • Paus, ca 14.50-15.00
 • Fysisk aktivitet i praktiken
  Ottilia Elebring, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Lidingö stads livsstilsprogram Träna hjärna – Fler perspektiv
  Introduktion
  Katarina Ruben Ahlén och Linda Löfquist, Lidingö stad
  Primärvårdens roll i Träna hjärna
  Linda Olsson, Torsviks vårdcentral
  En deltagares perspektiv
  Asta Bergström, f d deltagare, nu inspiratör
 • Frågestund

Anmälan

Anmälan är nu stängd.

Seminariet är kostnadsfritt.

Läs mer om oss som ordnar seminariet
Karolinska InstitutetLidingö stad (Träna hjärna)Svenskt DemenscentrumFINGERS Brain Health Institute (FBHI)