Skip to main content

Program

och anmälan

FINGER-seminarium

Online-seminarium för inbjudna kommuner, vårdgivare och beslutsfattare
6 februari 2024 kl 13-15

Program

 • Introduktion
  Annika Norell Benson, FINGERS Brain Health Institute
 • Kognitiv sjukdom mitt i livet
  Malin Aspö, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Hjärt- och kärlfaktorer för demensprevention
  Carolina Meius, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Paus, ca 13.50-14.00
 • FINGER inom primärvården: STRONGER 60+
  Charlotta Thunborg, Karolinska Institutet
 • Fysisk aktivitet inom Träna hjärna-programmet
  Elin Larsson, Caroline Wängberg och Sofie Silfverswärd, Lidingö stad
 • Frågestund

Anmälan

Anmälan är stängd.

Läs mer om oss som driver FINGER-nätverket
Karolinska InstitutetLidingö stad (Träna hjärna)Svenskt DemenscentrumFINGERS Brain Health Institute (FBHI)