Skip to main content

Kan vi göra

något tillsammans?

Känner du också starkt engagemang i frågor som rör Alzheimers sjukdom, demens och kognitiv svikt? 

Vill du samarbeta med oss eller bidra till forskningen kring demensprevention och vidareutvecklingen, och implementeringen, av FINGER-modellen?

För organisationer, företag och privatpersoner finns det många sätt att stödja oss och våra mål.

Forskning beroende av externt stöd

FINGERS Brain Health Institute är en svensk, icke-vinstdrivande stiftelse utan kommersiella intäkter. Finanseringen av våra aktiviteter utgörs till fullo av anslag och donationer. Medlen används i forskningsprojekt som vi bedriver tillsammans med framstående institut, sjukhus och samhällsinstitutioner.

Samarbeta eller ge ett forskningsbidrag

Har du en projektidé som du kan tänka dig att stödja ekonomiskt, eller vill du samarbeta med oss på andra sätt? Kontakta oss gärna! Vi är alltid intresserade av att hitta nya samarbetsmöjligheter inom klinisk forskning, implementering, datadelning, tekniklösningar och information kring demensprevention och hälsosamt åldrande.

Ge en gåva

Vill du ge oss en donation som stödjer vårt fortsatta arbete? Välkommen att kontakta oss. Vi tar gärna ett förutsättningslös samtal om hur din gåva skulle komma till nytta. Alla medel behövs för att finansiera forskning och implementering – allt fokuserat på att förebygga och bromsa utvecklingen av kognitiv svikt, Alzheimers sjukdom och andra former av demens.

Mejla oss på info@fbhi.se