Skip to main content

Samarbeta med

experter inom demensprevention

FINGERS Brain Health Institute (FBHI) samordnar FINGER-forskningen och implementeringen av FINGER-modellen. Vi är en liten grupp experter och specialister inom olika områden och har ett nära samarbete med forskare från ett antal europeiska institut. Operativt och geografiskt är vi särskilt nära Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Nu söker vi specialister inom olika områden. Av anställningspraktiska skäl är det lättast om du bor i Sverige eller närliggande länder, men det allra viktigaste är rätt kompetens och ett starkt intresse för vårt forskningsområde.

Vi är ett multidisciplinärt, internationellt team med många kontaktytor. Kunskap, mångfald och flexibilitet är några av våra nyckelord.

Lediga tjänster

Just nu har vi inga lediga tjänster.

En ny och dynamisk organisation

FBHI är ett oberoende, icke vinstdrivande, forskningsinstitut. Vi är en relativt ny organisation, och det finns stora möjligheter för våra medarbetare att påverka den fortsatta utvecklingen och inriktningen.

Ledande forskargrupper

Professor Miia Kivipeltos banbrytande FINGER-forskning ligger till grund för FBHI:s arbete. Som anställd hos FBHI samarbetar man med några av världens främsta experter inom demensprevention.

Multidisciplinärt och internationellt

Hos oss på FBHI finns kunskap inom många områden och experter med olika bakgrunder. Vi har nära samarbeten med forskare och partners över hela världen, bland annat inom nätverket World-Wide FINGERS.

Friskvårdsbidrag

Självklart försöker vi leva som vi lär. Genom friskvårdsbidrag uppmuntrar vi alla medarbetare att ägna sig åt hälsofrämjande aktiviteter.