Skip to main content

Samarbeta med

världsledande experter

FINGERS Brain Health Institute (FBHI) koordinerar FINGER-forskningen och implementeringen av FINGER-modellen. Vi är några heltidsanställda, och flera deltidsanställda som även är verksamma vid Karolinska Institutet och andra forskningsinstitut.

Inom en nära framtid tror vi oss behöva fler specialister inom olika områden. Av anställningspraktiska skäl söker vi framför allt kandidater som bor i Sverige eller närliggande länder, men det allra viktigaste är rätt kompetens och ett starkt intresse för vårt forskningsområde – demensprevention och hälsosamt åldrande.

Kunskap är förstås central hos oss. Det är också viktigt att kunna arbeta självständigt och proaktivt. Vi värdesätter initiativförmåga, god kommunikation, och vilja att samarbeta på ett effektivt sätt. Vi är ett multidisciplinärt team med många internationella kontaktytor. Mångfald och flexibilitet är två av våra ledord. Våra medarbetare bör också vara beredda att resa, eftersom det krävs för vissa roller.

En ny och dynamisk organisation

FBHI är ett oberoende, icke vinstdrivande, forskningsinstitut. Vi är en relativt ny organisation, och det finns stora möjligheter för våra medarbetare att påverka den fortsatta utvecklingen och inriktningen.

Ledande forskargrupper

Miia Kivipeltos banbrytande FINGER-forskning ligger till grund för FBHI:s arbete. Som anställd hos FBHI samarbetar man med några av världens främsta experter inom demensprevention.

Multidisciplinärt och internationellt

Hos oss på FBHI finns kunskap inom många områden och experter med olika bakgrunder. Vi har nära samarbeten med partners över hela världen.

Friskvårdsbidrag

Självklart försöker vi leva som vi lär. Genom friskvårdsbidrag uppmuntrar vi alla medarbetare att ägna sig åt hälsofrämjande aktiviteter.