Skip to main content

Stöd till

FINGER-forskare

FBHI fungerar som ett globalt koordineringscenter (Global Scientific Coordinating Center), för nätverket World-Wide FINGERS. Våra experter, som leds av professor Miia Kivipelto, ger stöd till forskargrupper vad gäller utveckling, genomförande och analys av FINGER-baserade studier runt om världen. 

FBHI stödjer vidareutvecklingen och samordningen av FINGER-forskningen inom olika områden. Vi driver aktiviteter för att möjliggöra datadelning, dataharmonisering och utveckling av gemensamma metoder, och koordinerar forskargrupper så att de kan samarbeta och lära av varandra.

Alla nätverksmedlemmar kan kontakta oss för att få information och metodstöd för sin planerade eller pågående forskning.

Forskare som önskar bli medlemmar är varmt välkomna att kontakta oss för att diskutera planer och idéer.

Kontakta oss