Skip to main content

Projekt som

vi driver

FBHI driver och är direkt involverade i flera forskningsprojekt, implementeringsprogam och stödaktiviteter.
Du ser dem här nedan.

Projekt inom nätverket World-Wide FINGERS
hittar du istället här:
World-Wide FINGERS projects

Filter

MET-FINGER

En nyskapande klinisk studie som kombinerar livsstilsinterventioner med farmakologisk behandling

COGNIFOOD

Undersöker hur förhållandet mellan fett och kolhydrater i kosten kan påverka kognitiv funktion

Struktur for global datadelning

En plattform för delning, harmonisering och gemensam analys av data