Skip to main content

Ett icke-vinstdrivande forskningsinstitut

inom demensprevention

FINGERS Brain Health Institute (FBHI) grundades 2019 av professor Miia Kivipelto och professor Maris Hartmanis, med stöd av en grupp finansiärer och filantroper med starkt engagemang för hälsosamt åldrande. 

FBHI driver, samordnar och stödjer den kliniska forskning som bygger på FINGER-studien (Ngandu, Kivipelto, et al., Lancet 2015). Studien visar att livsstilsfaktorer har stor betydelse för att förebygga kognitiv svikt.

FBHI fungerar som ett koordineringscenter för FINGER-forskningen och för forskningsnätverket World-Wide FINGERS, som består av forskargrupper runt om i världen. Nätverket etablerades 2017 and har vuxit stadigt sedan dess. I nuläget (december 2023) inkluderar nätverket forskarteam i 62 länder.

Forskning och implementering

Vi planerar, driver och stödjer forskningsprojekt i samverkan med organisationer, universitet, sjukhus och kommuner. Dessutom jobbar vi aktivt med kunskapsspridning och implementering, så att forskningsresultat snabbt kan komma till nytta hos vårdgivare och i kommunala verksamheter. Vi kommunicerar och samarbetar med partners, vårdgivare, kommuner och medborgare för att öka kunskapen om FINGER-modellen och hur den kan förebygga kognitiv svikt och demens.

Nära samarbeten 

FBHI består av liten grupp heltidsanställda och många anslutna forskare från flera europeiska organisationer. Vi har ett särskilt nära samarbete med Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, såväl operativt som geografiskt.

Vårt arbete, och den forskning vi stödjer, finansieras uteslutande av anslag, gåvor och partnerskap.

Professor Miia Kivipelto leder den välkända FINGER-forskningen.