Skip to main content

Från forskning till

implementering

En av våra prioriteringar är att driva och stödja implementeringsaktiviteter, så att forskningsresultat kommer till snabb användning ute i samhället och för enskilda individer.

Livskvalitet och samhällsnytta

Vi stödjer kommuner och vårdgivare som vill starta FINGER-inspirerade livsstilsprogram och driva hälsofrämjande aktiviteter för sina medborgare.

Alltfler organisationer börjar se fördelarna med FINGER-modellen, både för enskilda individer och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Att förebygga och bromsa utvecklingen av demenssjukdom gör det möjligt att omfördela vårdresurser och använda dem där de behövs bäst.  

Ökat fokus på implementering i Norden

På senare tid har vi ökat våra insatser vad gäller implementering, framför allt i Sverige och Finland. Ett led i detta är det FINGER-nätverk vi startat i Sverige, och som har en motsvarighet även i Finland. Till det svenska nätverket välkomnar vi alla kommuner, vårdgivare och beslutsfattare som vill lära sig mer om FINGER-modellen och samverka med andra. Vi ordnar bland annat regelbundna seminarier, skräddarsydda workshops och möjligheter till samarbete och erfarenhetsutbyte.  

Mer om FINGER-nätverket

Träna hjärna

Lidingö stads livsstilsprogram Träna hjärna är ett viktigt samarbete mellan Lidingö stad, Karolinska Institutet och FBHI. Programmet ger Lidingös medborgare stöd att bevara god hjärnhälsa och ligger också till grund för forskning kring effektivitet och processer vad gäller FINGER-implementering. Träna hjärna är det första programmet i sitt slag och en inspiration för många andra kommuner som vill starta liknande aktiviteter.

Mer om Träna hjärna