Skip to main content

Lunds kommun har

en stark Hjärnkår

Allt fler kommuner börjar planera FINGER-inspirerade program. Ett utmärkt exempel är Lunds kommun, med 130 000 invånare, där man redan tagit de första stora stegen och kommit igång med en imponerande mängd aktiviteter för sina seniora medborgare.

En av kommunens demenssjuksköterskor, Elin Nilsson, berättar att idén föddes under en föreläsning med professor Miia Kivipelto våren 2023. Elin var på plats tillsammans med sina kollegor, enhetschef Cecilia Voss Johansson och demenssjuksköterskan Pia Johnson, och de började genast skissa på ett lokalt livsstilsprogram för att förebygga kognitiv svikt bland sina äldre. Senare under hösten, när kollegan och fysioterapeuten Maria Svensson Rathonyi fick sin Silvia-certifiering, blev hon en självklar projektledare för planerna.

Alla fem ”fingrarna” på programmet

Programmet Hjärnkåren började ta form, och i november startade de första aktiviteterna. Man ordnade dansaktiviteter i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, konstträffar tillsammans med Lunds konsthall, och gemensamma promenader. Programmet växer stadigt och omfattar nu även hjärngympa, spel och pyssel på kommunernas träffpunkter, anpassade träningspass på gym och utegym, vattengympa, gemensamt arbete på en odlingslott, samt akvarellmålning som leds av en person som själv nyligen fått sin Alzheimers-diagnos. Genom vårdprojektet God och Nära Vård erbjuds regelbundna hälsokontroller.

Som huvudansvarig för Hjärnkåren samordnar Maria arbetet och leder all fysisk aktivitet. Tillsammans med Elin och Pia håller hon också föreläsningar om FINGER-modellen, både övergripande och ”finger-specifika”, dvs enskilt inriktade på ”fingrarna” kost, fysisk aktivitet, kognitiv träning, sociala aktiviteter och hjärt- och kärlhälsa. Man välkomnar alla kommuninvånare som upplever kognitiv svikt eller är i en tidig fas av kognitiv sjukdom. Den enda förutsättningen är att man ska kunna ta sig till och från aktiviteter på egen hand. Till föreläsningarna får man gärna ta med sig sina anhöriga. Projektgruppen har också tagit fram en broschyr per ”finger”, som delas ut på mötesplatserna och vårdcentralerna.

Starkt stöd från kommunledningen

Vissa aktiviteter hålls som sagt i kommunens träffpunkter, och hos samarbetspartners, men lokalfrågan är en utmaning just nu. Det finns idag elva träffpunkter i kommunen, samt en digital träffpunkt som visar föreläsningar. Framöver hoppas man få tillgång till fler mötesplatser.

Elin berättar att Hjärnkåren har starkt stöd från kommunledningen, som förstår att aktiviteter ger stora hälsofördelar för invånarna redan nu, och samhälleliga vinster för kommunen på sikt. Redan nu ser man exempelvis hur kommunernas dagverksamheter avlastas genom att seniora invånare har fler valmöjligheter. Man talar om rätt personer på rätt plats, så att kommunens resurser används mer effektivt. Omdömena och reaktionerna bland invånarna är oerhört positiva.  Framöver planeras någon form av mätningar, så att man på ett strukturerat sätt kan utvärdera programmets effekt på hälsa, livskvalitet och självständighet.

Hoppas på vidgat samarbete

Man för också diskussioner med lokala gym och andra näringsidkare, samt olika enheter inom kommunen, för att kunna bredda utbudet inom Hjärnkåren. Vårens stora event blir träffen på en kursgård utanför Lund, där man räknar med ett hundratal deltagare som vill höra föreläsningar, äta tillsammans och delta i gemensamma aktiviteter.

Grundarbetet är viktigt

Så vilka råd ger Elin kommuner som vill komma igång med FINGER-inspirerade aktiviteter? ”Grundarbetet är väldigt viktigt”, säger hon. ”Innan ni startar, enas om vad ni vill göra, hur och var det ska göras, och inte minst varför det ska göras. Bestäm vem som ska leda arbetet och diskutera vilka aktörer som kan engageras.”

Hon nämner också att man måste våga starta, även om inte alla bitar är på plats. I Lund väntade man inte på en slutlig lösning av lokalfrågan, utan startade med de förutsättningar man hade. Och redan nu, ett halvår senare, ser vi hur väl det fallit ut. Det ska bli spännande att se Hjärnkåren växa sig allt starkare framöver!

Läs mer på Lunds kommuns hemsida

Gemensamma promenader

Vattengympa

Konstaktivitet

Projektteamet: Maria Svensson Rathonyi, Elin Nilsson, Cecilia Voss Johansson, Pia Johnson