Skip to main content

Anmälan

Här kan du anmäla dig till seminariet den 6 februari.
Seminariet är kostnadsfritt.
En zoom-länk kommer via mejl den 31 januari.

Du kan även välja att gå med i FINGER-nätverket.
Som medlem kommer du att bli inbjuden till seminarier och andra aktiviteter, för ökad kunskapsspridning om FINGER-modellen och möjlighet till samarbete och erfarenhetsutbyte. Allt deltagande är kostnadsfritt och frivilligt. Ditt engagemang styrs helt av dina egna förutsättningar och möjligheter. Du förbinder dig inte till någonting och du kan när som helst gå ur nätverket genom att mejla oss på info@fbhi.se

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Anmälan

Online-seminariet 6 februari 2024 kl 13-15
Medlemskap i FINGER-nätverket

Kontaktuppgifter

För kommunanställda är det kommunens namn som efterfrågas.
Behandling av personuppgifter

De uppgifter du lämnar ovan kommer att sparas och användas av FINGERS Brain Health Institute (FBHI) i kommunikation som rör FINGER-nätverket och relaterade aktiviteter. Vissa av uppgifterna kommer också att delges våra medarrangörer vid olika tillfällen, men inte sparas hos medarrangörer.

Genom att mejla oss på info@fbhi.se kan du när som helst be att få se vilka uppgifter vi har sparat. Du kan också när som helst be oss ta bort eller ändra uppgifterna.

Mejla oss gärna på info@fbhi.se om du har några frågor!