Skip to main content

Bli medlem

Vill du vara med i FINGER-nätverket?
Som medlem kommer du att bli inbjuden till seminarier och andra aktiviteter, för ökad kunskapsspridning om FINGER-modellen och möjlighet till samarbete och erfarenhetsutbyte. Allt deltagande är kostnadsfritt och frivilligt. Hur mycket du själv deltar styrs helt av dina egna förutsättningar och möjligheter. Du förbinder dig inte till någonting och du kan när som helst gå ur nätverket genom att mejla oss på info@fbhi.se

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Anmälan

Bli medlem

Kontaktuppgifter

För kommunanställda är det kommunens namn som efterfrågas.
Behandling av personuppgifter

De uppgifter du lämnar ovan kommer att sparas och användas av FINGERS Brain Health Institute (FBHI) i kommunikation som rör FINGER-nätverket och relaterade aktiviteter. Vissa av uppgifterna kommer också att delges våra medarrangörer vid olika tillfällen, men inte sparas hos medarrangörer.

Genom att mejla oss på info@fbhi.se kan du när som helst be att få se vilka uppgifter vi har sparat. Du kan också när som helst be oss ta bort eller ändra uppgifterna.

Mejla oss gärna på info@fbhi.se om du har några frågor!