Skip to main content

Nu lanseras FINGER abc

By juni 10, 2024Implementation4 min read

Pressmeddelande från Svenskt Demenscentrum och FINGERS Brain Health Institute

Nu lanseras FINGER abc – en webbutbildning för bättre hjärnhälsa

Idag lanseras FINGER abc, en webbutbildning som visar hur man med enkla livsstilsförändringar kan främja sin hjärnhälsa och förebygga kognitiv svikt. Utbildningen ger en introduktion till FINGER-modellen, som beskriver livsstilens betydelse för utvecklingen av kognitiv svikt och demens.

FINGER abc har utvecklats av Svenskt Demenscentrum i nära samarbete med forskningsinstitutet FINGERS Brain Health Institute. Utbildningen riktar sig i första hand till allmänheten och består av animeringar, filmer med experter samt fördjupande texter. Innehållet är uppbyggt kring fem livsstilsområden: hälsosam kost, fysisk aktivitet, kognitiv träning, sociala aktiviteter och kontroll på hjärt- och kärlvärden. Det är dessa fem livsstilsområden som visat sig så viktiga i den välkända FINGER-studien, som ligger till grund för utbildningen.

”Den senaste forskningen visar att över 40 procent av alla fall av demens kan kopplas till livsstils- och miljöfaktorer”, säger Miia Kivipelto, som leder FINGER-forskningen. Hon är professor i klinisk geriatrik vid Karolinska Institutet, och geriatriker och forskningschef vid Tema Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset.

”Vi beskriver de här livsstilsfaktorerna som fem ’fingrar’, och det gäller att få in alla fem i sitt dagliga liv. FINGER abc visar på ett lättillgängligt och trevligt sätt hur man kan göra detta på egen hand.”

”Vi är så glada att vi nu kan erbjuda den här utbildningen”, säger Wilhelmina Hoffman, demensläkare och VD för Svenskt Demenscentrum. ”Det finns ett stort intresse för förebyggande åtgärder. Vi tror att FINGER abc kommer att uppskattas av alla som vill stärka sin hjärnhälsa, och av vårdgivare och samordnare som vill ge råd och stöd.”

Även personer som redan har minnesproblem och tidig alzheimer kan ha stor nytta av FINGER-modellen, eftersom den kan bromsa kognitiv och funktionell försämring.

FINGER abc är avgiftsfri och nås på Svenskt Demenscentrums hemsida, demenscentrum.se  Hela utbildningen tar ungefär 1,5 timme, men kan både delas upp och upprepas på det sätt som passar bäst för var och en. Utbildningen har utvecklats med stöd från Drottning Silvias Stiftelse för forskning och utbildning.

För mer information, kontakta gärna Madelene Bruce Danielsson, projektledare för FINGER abc, madelene.b.danielsson@demenscentrum.se, 08-690 58 63

 

Om Svenskt Demenscentrum
Svenskt Demenscentrum (SDC) invigdes 2008. Bakom centret står Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Stiftelsen Silviahemmet. Uppdraget kommer från Socialstyrelsen och regeringen, som även i huvudsak står för SDC:s finansiering. Sedan 2013 är Svenskt Demenscentrum en egen stiftelse. SDC arbetar som en sambandscentral och en kunskapsbank inom demensområdet. Denna byggs kontinuerligt upp för att samla och sprida information. SDC arbetar aktivt för att driva på en positiv utveckling av vård och omsorg för ett mer demensvänligt samhälle.

SDC arbetar för att:

  • samla in, strukturera och sprida kunskap
  • sammanställa utvärderingar och forskningsresultat
  • kunskapsutvecklingen ges en mer tillämpad och praktisk inriktning
  • underlätta implementering av nya kunskaper i vård och omsorg

www.demenscentrum.se

 

Om FINGERS Brain Health Institute
FINGERS Brain Health Institute (FBHI) är en icke vinstdrivande organisation som grundades 2019. Institutet stödjer, driver och samordnar forskning som bygger på studien FINGER (Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability; Ngandu, Kivipelto, et al., Lancet 2015), den första studien i världen som visat att ett antal samordnade livsstilsfaktorer har stor betydelse för att förebygga kognitiv svikt. FBHI knyter samman forskargrupper som bedriver FINGER-baserade studier runt om i världen. Detta nätverk, World-Wide FINGERS, har vuxit stadigt sedan det etablerades år 2017, och omfattar nu forskargrupper i 65 länder.
FBHI driver också aktiviteter som stödjer kunskapsspridning och implementering, så att forskningsresultat snabbt ska komma till nytta för enskilda individer och för samhällen. FBHI:s organisation inkluderar experter och specialister inom olika områden och samverkar med Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och många andra institut i och utanför Sverige.
www.fbhi.se