Skip to main content

FINGER-studien

Den första studien i världen som visat att multimodala livsstilsinterventioner kan förbättra hjärnhälsan och förebygga kognitiv svikt.

FINGER-modellen

Kan förebygga och bromsa kognitiv svikt

Träna hjärna

Lidingö stads FINGER-inspirerade livsstilsprogram

Livsstilen har betydelse

för att förebygga demens

FINGER-modellen bygger på forskningsresultaten från den banbrytande FINGER-studien, som visade att samordnade interventioner inom fem livsstilsområden kan förebygga och försena utvecklingen av kognitiv svikt.

I korthet handlar FINGER-metodiken om att aktivera och ta hänsyn till alla dessa faktorer  (”de fem fingrarna”) varje dag: hälsosam kost, fysisk aktivitet, kognitiv träning. sociala aktiviteter samt kontroll av hjärt- och kärlfaktorer. 

FINGER-studien publicerades 2015 och följs upp under elva år. Dessutom pågår ett antal studier  runt om i världen som bygger vidare på FINGER-studien, med specifika inriktningar och med anpassning till olika geografiska, kulturella och ekonomiska förutsättningar och miljöer. Nätverket World-Wide FINGERS samordnar dessa forskarteam och utgör ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte. FINGERS Brain Health Institute, FBHI, samordnar nätverket och ger stöd till medlemmarna. Vi driver också implementeringsprojekt för att forskningsresultaten så snabbt som möjligt ska komma till nytta för individer och samhällen.

Att träna tillsammans ger också möjlighet till socialt umgänge.

Från forskning till nytta

för individer och samhälle

Hälsosam kost

Hjärnan behöver allsidig och näringsrik mat. Hjärnan utgör 2% av vår kroppsvikt men använder 25% av vår totala energi.

Fysisk aktivitet

Hjärnan mår bra av regelbunden fysisk träning, helst en kombination av konditionsträning och muskelträning.

Kognitiv träning

Hjärnan är formbar. Den kan och bör tränas genom hela livet.

Sociala aktiviteter

Vi mår bra och blir stimulerade av socialt umgänge. Vi behöver också återhämtning och vila.

Hjärt- och kärlfaktorer

Det är som är bra för hjärtat är också bra för hjärnan. Se till att regelbundet kontrollera blodtryck, blodfetter, blodsocker och kroppsvikt.

Från forskning till nytta

för individer och samhälle

Fysisk aktivitet

Hjärnan mår bra av regelbunden fysisk träning, helst en kombination av konditionsträning och muskelträning.

Hälsosam kost

Hjärnan behöver allsidig och näringsrik mat. Hjärnan utgör 2% av vår kroppsvikt men använder 25% av vår totala energi.

Sociala aktiviteter

Vi mår bra och blir stimulerade av socialt umgänge. Vi behöver också återhämtning och vila.

Hjärt- och kärlfaktorer

Det är som är bra för hjärtat är också bra för hjärnan. Se till att regelbundet kontrollera blodtryck, blodfetter, blodsocker och kroppsvikt.

Kognitiv träning

Hjärnan är formbar. Den kan och bör tränas genom hela livet.