Kombinerar livsstilsinterventioner

med farmakologisk behandling

Studien MET-FINGER är en internationell, randomiserad klinisk studie som bygger på den banbrytande FINGER-studien. För första gångent testas en livsstilsbaserad intervention (FINGER-modellen) tillsammans med farmakologisk behandling, metformin, i syfte att förebygga kognitiv svikt och demens.

Studien genomförs på totalt tre platser i Storbritannien, Finland och Sverige. Totalt kommer den att omfatta 600 deltagare i åldern 60-79 år, samtliga med ökad risk att utveckla demens men utan befintliga minnesproblem eller demensdiagnoser.

Metformin är ett godkänt läkemedel och förstahandsval när det gäller behandling av typ 2-diabetes. Genom att motverka högt blodsocker, en välkänd riskfaktor för demens, kan metformin bidra till att förebygga demens och kognitiv svikt. MET-FINGER-studien följer en unik struktur och metod, och dess resultat kommer att bli mycket viktiga i utvecklingen av en ny generation kliniska studier som kombinerar livsstilsinterventioner och läkemedelsbehandling.

Projektstatus

Rekrytering till MET-FINGER started i början av 2023. Till dags dato (januari 2024) har forskargrupperna totalt genomfört över 250 s k screeningbesök, urvalsbesök, på de tre platserna.

Under den senare delen av 2023 hade studiens alla aktivitetsområden startat, inklusive livsstilsinterventionerna och bedömningen och randomiseringen för metformin-behandling.

Hittills har 70 s k baseline-besök genomförts, Vid besöken görs tester, mätningar och informationsinsamling för att registrera deltagarnas startvärden i studiens början. Ett 40-tal personer har därefter påbörjat livsstilsintervention.

Svenska studiegruppen för MET-FINGER under baseline-besöken.

Huvudsakliga samarbetspartners

Karolinska Universitetssjukhuset
Finska institutet för hälsa och välfärd, THL
Imperial College London

Metformin (Glucophage XR/SR 500mg) har tillhandahållits av Merck Healthcare KGaA, Tyskland.

Finansiärer

Alzheimer’s Drug Discovery Foundation
Part the Cloud – Gates Partnership Grant Program at Alzheimer’s Association
Alzheimerfonden
Vetenskapsrådet inom ramen för ALF-avtalet