Ett samordnat system för

harmonisering av data

Med stöd från amerikanska National Philanthropic Trust/Alzheimer’s Disease Data Initiative (ADDI) koordinerar FBHI utvecklingen av en samordnad teknisk lösning för dataharmonisering, datadelning, analys och samarbetsstöd. 

Tillsammans med ADDI testar och anpassar vi ett databassystem som kan inkludera och samordna data från många enskilda, decentraliserade databaser. Lösningen ska ge möjlighet till datadelning och gemensamma analyser, utan att man behöver överföra känslig underliggande data på individnivå.

Tanken är att framöver använda den här tekniken inom nätverket World-Wide FINGERS. Det finns ett brådskande behov av sådana lösningar inom internationella forskningsprojekt och samarbeten som omfattar olika platser och organisationer.

Dataplattformen, som tillhandahålls av ADDI, heter AD Workbench. Här ska forskare kunna dela data, information och verktyg. I projektet samarbetar vi också med Hewlett Packard Enterprise i Sverige, som tillhandahåller en IT-plattform för arbetet.

An international data sharing platform will be helpful in FINGER research.

Huvudsakliga samarbetspartners

Alzheimer’s Drug Discovery Foundation
The Finnish Institute for Health and Welfare

Finansiärer

National Philantropic Trust
Alzheimer’s Drug Discovery Foundation